Tjänster

Om något av nedanstående passar in på Er verksamhet, finns möjligheter att skapa mervärde för just Er produkt och det är värt den extra insats som krävs.

Weibullanalys

Oerhört vass metod som ger svar på frågor om tillförlitlighet, förväntat felutfall, konkurrerande felmoder. Se mera under “Analyser”. Utnyttjar insamlade data från tidigare prov, tester och drift.

Beräkna tillförlitlighet

Prediktera tillförlitlighet och felintensitet med 217PLUS (beräkningsmetod).

Tillförlitlighet är vår specialitet. Man måste som producent veta att levererad utrustning eller produkt uppfyller förväntad livslängd eller drifttid. Vi kan stödja Er verksamhet så att Ni kan ge rätt support till kunden, utveckla Er möjlighet att beräkna tillförlitligheten i Era produkter eller tekniska system. Se mera under “Analyser”.

Felmodsanalays

Att förstå felorsaker och avlägsna orsakssamband. Känna svagheter i produkten för att kunna sälja en vettig underhållsorganisation som matchar det verkliga behovet. Med andra ord:

Se mera under “Analyser”.

Underhållsanalys

Ge information till slutkunden hur hans system skall underhållas för att ge låga driftkostnader. Slippa överraskningar av plötsliga insatser. Ge kundsupport som sparar resurser åt alla. Dokumentation för användning och underhåll av produkter och tekniska system, kan om det är system uppbyggda med många mindre enheter, moduler, bli väldigt omfattande. Då är det bra att tänka i “system” istället. Dokumentationen blir intuitiv och systematisk. Man bör släppa på begreppet enskild apparat och tänka dokumentationsmoduler, på motsvarande sätt som systemet är uppbyggt. Se mera under “Analyser”.

Utbildning stöd, ILS/LSA

Tillfälligt stöd och uppgradering av ILS-processen. Utbildning inom ILS/LSA-området. Ring oss för att diskutera möjligheter. Se mera under “Analyser”.