Fler möjligheter

Orsak och verkan

Systemsäkerhet, Felträdsanalys:

 • Vi vill inte uppleva tekniska fel! Inte ofta i varje fall. När de inträffar kan de vara mer eller mindre riskabla, eller enbart problematiska. Blyertsstiftet i din penna kan gå sönder när du skriver, men det oroar dig inte så länge du kan trycka fram mera stift. Värre är det om husvagnskopplingen till bilen brister…..

 • Vid strömavbrott lagras jobbet på datorn undan och du kommer att kunna återskapa dokumentet och fortsätta skriva när strömmen kommer tillbaka. Ett skydd mot fel finns därmed. Om dragkroken på bilen brister finns en säkerhets/broms-vajer. Ett visst skydd också, hur långt räcker det?

Utvecklingen accelererar

Vid fel med personskador är det många gånger vanligt eller lagstadgat att en utredning skall ske. Inom vissa områden som människan arbetar i, måste alltid en felsäkerhetsanalys göras innan man ens får sätta igång den verksamheten mot allmänheten. Flyg, tåg och sjöfart, skidliftar är bra exempel.

Om man tänker ut olika fel i förväg, kan man upptäcka samband mellan fel som är extra farliga. Varför kan två samverkande fel ge upphov till stillestånd i fabriken?

Det är så vanligt att man blir förvånad att det händer så ofta. Det bästa är att på ett tekniköverskridande sätt analysera orsaker till fel. Problemet är ibland att tekniken är så vanlig, så allmänt utnyttjad och accepterad, att man inte kan se orsaken som trolig. Desto viktigare blir att fabrikationen av en vara och dess egenskaper blir känd och felorsaker eliminerade. En teknik som är inarbetad sedan hundra år, gjutning t.ex., kan ändå vara orsak till fel.

Framställning av integrerade kretsar är ju som vi alla vet en något modernare verksamhet men det blir lika mycket fel där. På Latilla vet vi, och kan se möjliga orsaker till det mesta.

Vad är "Grädde på moset?"

Bryter ny mark med gamla metoder!

Vid sidan om den klassiska ILS/LSA-verksamheten kan man med enkla metoder komma fram till rätt underhållsinformation eller teknisk dokumentation. Data och information från modulära system som byggs ihop till stora system, kan bli omfattande att hantera rent praktiskt och det finns mycket tid och resurser som kan spara genom att anpassa dokumentationsframtagningen till det förebyggande analysarbetet. Ett stort system kräver mycket dokumentation och instruktioner.

Att modularisera system som byggs upp av mindre standardblock, kräver smarta sätt att hantera informationen kring underhållet.

Varje delmängd hårdvara i det system ni säljer:

 • kräver sin tekniska dokumentation
 • har unika siffror för tillförlitlighet
 • behöver sina egna testprogram
 • kräver sina verktyg för att kunna supportas
 • har egna felsökningsmetoder

Möjligheter

 • Med erfarenhet och kunskap sätta siffror på tillförlitlighet och felmoder (felsätt). Snabb och effektiv beräkning av felintensitet.

 • Ge support till självhjälp. Lära ut principerna för att beräkna tillförlitligheten i era tekniska system och produkter.

De mest osannolika olyckorna inträffar sällan, det är bra. Eftersom de ändå inträffar kan man påstå att ingen tänkt på just det sätt som de inträffade på. Jämför Tage Danielssons monolog om kärnkraften. Alvarliga olyckor med personskador beror ofta på tekniköverskridande orsaker anledningen. Mycket bred kunskap är nödvändig.

Det för lite långt att härleda Estoniakatastrofen här, eller tågolyckan i Norge med hjul som går sönder, men ofta är det etablerade tekniker som är inblandade. Vem tänker på att en vanlig enkel bult kan var behäftad med gjutfel så att brottgränsen ligger farligt nära maxbelastningen. Eller att mutterdragaren har för högt moment inställt så att hjulmuttrarna skär djupt in i aluminiumfälgarnas hål på de fina aluminiumfälgarna. Tekniköverskridande är svårt att hantera i praktiken.

 • Hitta gemensamma delar som kan vara lämpliga att rationalisera ur logistiksynpunkt.

 • Utforma dokumentation till systemet efter underhållet.

 • Supporta kunden enligt hans kunders behov.

Historik m.m.

Metoder för prediktering, ILS/LSA och felmodsanalys har genom åren förfinats och många personer har bidragit med litteratur. Utvecklingen fortsätter och behovet av nya arbetssätt ökar. Dels på grund av den tekniska utvecklingen och avancerade teknik, men också på grund av högre krav på beskrivning och tekniska dokumentation. Här är några personer som har bidragit till att sprida kunskap inom Latilla AB:s arbetsområde.

ref: Wikipedia

Waloddi Weibull föddes i Vittskövle i Kristianstad län 1887. Denne man var svensk naturvetenskapsman och matematiker. På KTH innehade han en professur i maskinelement, och han definierade i anslutning till forskning om metallers hållfasthet och förslitning, den statistiska Weibullfördelningen.

Benjamin S. Blanchard (förlag Prentice Hall International) har skrivit en mycket bra bok om hur man analyserar allt som har med fel att göra. Hur förhindrar (analyserar) man felen, hur lagar man felen, hur skall verksamheten runt en produkt (bussar, tåg, fartyg m.m.) vara uppbyggd för att lösa problem som uppstår.

J. M. Juran var kanske den förste riktigt stora författaren. Han tog ett riktigt stor grepp om allt som har med tillförlitlighet att göra. D.v.s. felfrekvensanalys, felsättsanalys, underhållsberedning och underhållssäkerhet. Hans insatser handlar inte bara om felen som uppstår utan ger utförlig beskrivning av hur man analyserar driften i företaget för att i förväg få bukt med egna problem.

Dr. W. Edwards Deming, var en av de första att systematiskt med hjälp av statistik, utforska och sätta upp regler för beräkning av felrisker, felutfall, antal reservdelar m.m.

Standard

Standard betyder minskade kostnader för industrin. Inom olika industrisektorer använder man kanske olika begrepp för samma saker. Detta spelar ingen roll för det är i grunden samma metoder och matematik som används av alla. Inom arbetsområdet för Latilla AB kan vi utnyttja ett flertal standards.

Normalt tar det flera år att ta fram en standard eftersom det ställs höga krav på att allt är rätt beskrivet, och lättförståeligt. Ofta sker en utveckling i ämnet samtidigt vilket gör att det är mindre lyckat att låsa innehållet för tidigt. Så är fallet med den nya predikteringsmetoden 217PLUS. Olika affärsmodeller i USA och anslag, har gjort att framtagningen försenats. Latilla AB behärskar metoden sedan introduktionen 2004.

Likaså framtagning av säkerhetsrapporter enligt SS-EN ISO 13849-1:2016, Safety of machinery – Safety-related parts of control systems.