Analyser

Beräkning av felintensitet med 217PLUS, vår specialitet (gamla MIL-STD-217F är inte tillräckligt noggrann).

Prediktering innebär beräkning av felintensiteter och att hitta svagheter som riskerar att göra felutfallet onödigt stort med höga reparationskostnader som följd, både för producent och konsument.

En analys av reparation innebär t.ex. att vi tar fram och rekommenderar möjliga reparationsmetoder och verktyg. Indirekt ser vi även de olämpliga metoderna. En tydlig beskrivning av hur man reparerar hårdvaran/systemet blir resultatet. Resultat av analysen hanteras enligt gängse standard och vi kan leverera uppgifter i format som passar Era dokumentationsmetoder och verksamhet. Latilla kan leverera underlag till ”Teknisk dokumentation” samtidigt med underhållsanalysen.

Weibullanalys

En effektiv hjälp i allt analysarbete är att göra Weibullanalys. Ofta räcker det med väldigt små mängder data för att få en klar indikering av t.ex. felutfall.

Nedanstående bild visar med tre färgade kurvor=tre olika felmetoder, som kan särskiljas med insamlad data.

Driftsäkerhet

Beräkning av felintensitet är vår specialitet.

Felintensitet har i årtionden beräknats efter samma gamla principer, MIL-STD-217F. 2004-2011 har två förfinade metoder arbetas fram av USA och Europa samtidigt. Latilla AB är ganska ensam om och behärskar 217PLUS, som för militära system brukar ge en felintensitet som är en faktor 2-3 ggr lägre än med gamla standarden.

Metoden som förväntas bli ny standard, skiljer sig metodmässigt väsentligt från äldre metoder. Den Europeiska metoden som är snarlik, har utarbetats av en standardiseringsgrupp (FIDES) sammansatt av många tillverkare av militära system och flygplanstillverkare.

FRACAS (Failure Report Analysis and Corrective Action System) behöver inte användas med samma gamla självklarhet som tidigare.

Varför är det viktigt?

Att vara säker på att levererad utrustning uppfyller kundens krav ger en lugnare tillvaro utan onödiga reklamationer. Varje leverantör behöver data veta felintensitet för att kunna kravställa utrustningar och system.

Vad är tillförlitlighet?

Tillförlitlighet är att en bil, tåg eller TV-apparat fungerar när ägaren har behov och vill använda den och att den under given tid fungerar helt och fullt.

Felmodsanalys

Hur kan bilens 4 hjul ramla av samtidigt när de precis är monterade av en professionell verkstad? Detta har inträffat och berodde på för hårt dragna stålmuttrar i aluminiumfälgar. Orsaken är mänsklig felhantering av verkstadspersonalen. Felet upptäcktes några hundra meter utanför verkstaden och exemplet visar hur viktigt det kan var att felmodsanalys utföres, och på rätt sätt.

De flesta fel kan förutsägas. Vi analyserar och kan även bedöma hur allvarligt felet påverkar produkten eller användaren. Teknik- eller användaröverskridande orsaker kan vara inblandade i att ett fel uppstår.

För att förhindra olyckor med katastrofala följder måste den som tillverkar t.ex. fordon, utföra sina analyser så djupt och brett att man redan i förväg kan veta hur ofta den sker för att förhindra personskada.

Viktiga fördelar

Eftersom man redan tänkt på felet har man kunnat förutse

Felträdsanalys

Felträdsanalys kan vara nödnödvändigt för flygande utrustning eller andra systemsäkerhetskritiska tillämpningar, men kan även användas för produkter eller system som kräver konstant och obruten funktion under lång tid. Exempelvis Stadsnät för IP, järnvägar, reservkraft på sjukhus eller andra samhällsviktiga funktioner. Först och främst gäller att fel i system som orsakar allvarliga händelser med svåra konsekvenser, inte får hända.

Tack vare felträdet får man en samlad bild av vad som kan gå fel, händelserna/orsakerna, och kan avgöra vilka fel som är mest kritiska.

Vi har kapacitet att analysera felorsaker för Er, för vi ser grunden, förstår tekniköverskridanden.

Underhållsanalys

Viktiga fördelar:

Att känna till faktorer som inverkar på reparationer och hur ofta de kommer att behövas samt kunna beskriva reparationer eller återställande av produkten/systemet till normal funktion:

Latilla AB kan skriva underhållsdokumentation som inkluderar text, ritningar och fotografiska bilder.